Aangescherpte Huisregels voor deze website

Share

Na enkele onverkwikkelijke incidenten op mijn website, voel ik mij helaas genoodzaakt de huisregels duchtig aan te scherpen. Het is jammer dat de vele goeden wederom hebben te lijden onder de kwade opzet van enkelen, maar de omstandigheden laten mij geen anderde keuze.


Reacties

Reacties